කෙටියෙන්

ඩිංගක් හිතෙන ඒවා දානවා මෙතන මොකද සමහර ඒවා ගැන කොච්චර හිතුවත් එච්චර තමයි නිසා

වි.සී. ලොක්කට එන්න කියාපිය, මේවට උත්තර දෙන්න කියාපිය,

මේ දවස්   වල නැගලා දුවන මාතෘකාවක් තමයි සයිටම් කියන්නේ. රටේ පැවැත්වෙන වැඩවර්ජන වලින් හතරෙන් තුනකටම හේතුව ඕක තමයි. කොහොම හරි මම දැන් ටික ...